Podvodníci v mene Slovenskej pošty žiadajú úhradu colných poplatkov

Slovenská pošta opakovane upozorňuje na podvodníkov, ktorí zneužívajú meno pošty, najnovšie v súvislosti s vyžiadaním si doplňujúcich adresných údajov či úhradu colných poplatkov. Po kliknutí na priložený link a po vypísaní požadovaných informácií je klient vyzvaný zadať údaje o svojej platobnej karte. Pošta preto občanov vyzýva, aby nezadávali údaje o platobných kartách či bankových účtoch, ktoré môžu byť zneužité, a občania tak môžu prísť o peniaze.

Viac informácií nájdete tu.