Slovenská pošta odstránila výpadok centrálneho informačného systému, pre ktorý v utorok v podvečerných hodinách nebola dostupná väčšina služieb na 230 poštách v rámci Slovenska. Chybu sa spoločne s dodávateľom technického riešenia podarilo odstrániť pred 18:30. V súčasnosti tak už všetky pošty fungujú v štandardnom režime. Slovenská pošta posilnila centrum pomoci o všetkých dostupných zamestnancov a situáciu bude monitorovať. 

Za dočasné obmedzenie služieb sa ospravedlňujeme.