Poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti pri preprave peňažných hotovostí – oblasť Západ

Poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti pri preprave peňažných hotovostí – oblasť Západ

Viac informácii nájdete tu.