Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 2. 7. 2018 bude výdaj oznámených zásielok (listov a balíkov) adresátom podľa nižšie uvedeného zoznamu ulíc zabezpečovať Pošta Bratislava 111, Pribinova 25. Služby doteraz zabezpečovala Pošta Bratislava 3, Tomášikova 54, 830 00 Bratislava.

Zoznam priradených ulíc prislúchajúcich k oznamovacej Pošte Bratislava 111:

Názov ulice

Orientačné čísla

Alešova

2 – 6

Čipkárska

3 – 19, 4 – 10

Dulovo nám.

5A, 7  – 11, 8 – 10

Gusevova

2 – 26, 5 – 9

Hontianska

2 – 16, 1 – 13

Horárska

12

Košická

10 – 30, 37

Košická

6

Mlynské nivy

12 – 16, 34 – 48

Mlynské nivy

7 – 31, 43 – 51

Novohradská

2 – 18, 1 – 13

Oravská

1 – 15, 2 - 10, 18 – 24

Plátenícka

16 – 24

Plynárenská

5, 6

Pribinova

24, 32

Prievozská

1 – 27, 2, 2A,2B, 6 -18

Prístavná

10, 1

Spišská

4

Stará Prievozská

2

Súkenícka

4 – 24, 11 – 15

Šarišská

1 – 9, 4 – 8

Tekovská

2 – 6, 1 – 19

Trenčianska

3 – 23, 4 – 26

Turčianska

1 – 29, 4 – 34, 42 – 52, 31A

Votrubova

2 – 28, 1 – 13

Vrábeľská

1 – 5, 2 – 6

Zvolenská

1 – 47, 2 – 38