Pošta predáva cenné papiere spoločnosti 365.bank

Slovenská pošta vyhlásila verejné ponukové konanie na predaj cenných papierov spoločnosti 365.bank. Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky do 20. novembra 2023. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na stránke www.posta.sk.  

Tlačová správa tu.