Pošta vydala dve známky venované umeniu

Slovenská pošta vydala dnes, v piatok 21. októbra 2022 dve poštové známky venované umeniu - „UMENIE: Ján Rombauer (1782 – 1849)“ a „UMENIE: Aleš Votava (1962 – 2001)“. Nominálna hodnota oboch poštových známok je 2,60 €.

Viac informácií nájdete tu.