Pošta vydala poštové známky na tému úžitkového umenia

Slovenská pošta vydala tri poštové známky s tematikou úžitkové umenie. Poštová známka Rímske sklo zo Zohora má nominálnu hodnotu 0,05 €, známka Gotický pohár s nálepmi z Bratislavy má hodnotou 0,10 € a známka Zlatá Zuzana zo sklárne Zlatno má nominálnu hodnotu 0,20 €.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.