Slovenská pošta v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici spustila akciu, ktorej cieľom je prevencia kriminality so zameraním sa na informovanie a ochranu predovšetkým seniorov a osamelo žijúcich ľudí. Príslušníci polície budú vo vybraných lokalitách spoločne s poštovými doručovateľmi navštevovať túto ohrozenú skupinu obyvateľov a informovať ich o potenciálnych rizikách.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.