Poštové známky, výtvarné návrhy, tlačové listy a ďalšie filatelistické produkty budú súčasťou jedinečnej výstavy venovanej 100. výročiu vzniku Československa. Výstava v priestoroch Palazzo della Cancelleria v Ríme s názvom IBI PATRIA MEA, ktorú spoločne organizujú Poštové múzeum, Poštové múzeum v Prahe a Veľvyslanectvá Slovenskej a Českej republiky pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov, sa uskutoční od 11. do 29. apríla 2018.

Viac informácií získate tu