Predĺženie lehoty v preprave zásielok do Veľkej Británie

V súvislosti s pandemickou situáciou COVID-19 a vystúpením Veľkej Británie z EÚ (BREXIT), vznikajú problémy najmä v colnom konaní na území Veľkej Británie a tiež dochádza k  výpadku leteckej medzinárodnej prepravy poštových zásielok, čo spôsobuje predĺženie lehoty v preprave zásielok. Z uvedených dôvodov  Slovenská pošta, a.s., nevie garantovať dobu prepravy zásielok tak, ako je uvedené v Tarife Slovenskej pošty a.s.
Vzniknutú situáciu Slovenská pošta, a.s., rieši a snaží sa zabezpečiť všetko k spokojnosti svojich zákazníkov. Slovenská pošta, a.s., bude správu aktualizovať hneď, ako sa zmení situácia.

Za vzniknutú situáciu sa Vám v mene Slovenskej pošty, a.s., ospravedlňujeme.