Slovenská pošta, a.s. predlžuje držiteľom Poštových kariet platnosť Bonusových finančných prostriedkov, Bonusových bodov a Bonusového katalógu č. 2/2019 do 31.1.2020. 

V zmysle Obchodných podmienok Poštová karta – Bonusový program Poštovej karty, účinných od 1.12.2019, podľa bodov 4.3.5. a 4.3.6 Bonusové body majú platnosť do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli pripísané Zákazníkovi na Kartový účet a Bonusové finančné prostriedky majú platnosť do konca kalendárneho roka.