Predlžujeme termín úhrady za vybrané predplatené služby

V súvislosti s mimoriadnou pandemickou situáciou Slovenská pošta, a.s., predlžuje termín úhrady poplatku za poskytovanie vybraných služieb za mesiac január 2021. Medzi tieto služby patria napr. poštové priečinky (P.O.BOXy, PostBOXy), časové doposielanie, predĺženie odbernej lehoty na zásielkach uložených na pošte.

Nový termín úhrady je do 31. 01. 2021.