Pripomíname si 50. výročie zavedenia PSČ

2. januára 2023 uplynulo 50 rokov od zavedenia poštových smerových čísel - PSČ. PSČ predstavuje skupinu číslic, slúžiacich na spracovanie poštových zásielok počas distribúcie (od vybrania zásielky po jej dodanie). Zo strany odosielateľov zásielok je mimoriadne dôležité uvádzať správne PSČ, pretože každé chybne uvedené číslo môže spôsobiť nesprávne smerovanie zásielky, čo môže mať za následok nesplnenie lehoty prepravy.

Viac informácií nájdete tu.