Slovenská pošta a odborové zväzy uzavreli Podnikovú kolektívnu zmluvu na roky 2022 až 2025

Podniková kolektívna zmluva bude účinná od 1. januára 2022 a vzťahuje sa na všetkých zamestnancov v pracovnom pomere. Upravili sa v nej práva a povinnosti zamestnancov a vo viacerých oblastiach boli dohodnuté podmienky nad rámec Zákonníka práce, ktoré majú prispieť k vytváraniu lepších pracovných podmienok zamestnancov a k udržaniu sociálneho zmieru.

Viac informácií nájdete tu