Slovenská pošta a Poštové múzeum v spolupráci s BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre deti, pripravili výstavu TANGRAM ROSTOKA −  Typo: grafik_a poštová známka. Výstava vznikla pri príležitosti životného jubilea Vladislava Rostoku, jedného z najvýznamnejších grafických dizajnérov pôsobiacich v súčasnosti na Slovensku. Výstava je otvorená pre návštevníkov od 28. februára do 14. apríla 2019 v BIBIANE na Panskej ulici č. 41. Od 25. apríla 2019 bude prevezená do priestorov Poštového múzea na Partizánskej ceste č. 9 v Banskej Bystrici.

Rostoku možno označiť za „dvorného dizajnéra“ emisie zameranej na propagáciu súťaže ilustrácií detských kníh Bienále ilustrácií Bratislava, ktorá je organizovaná BIBIANOU. Vzhľadom na to, že dlhé roky participoval na grafickom dizajne tejto celosvetovo uznávanej súťaže, Poštové múzeum Slovenskej pošty  uprednostnilo výstavný priestor BIBIANY k realizácii tejto výstavy konanej pri príležitosti okrúhleho životného jubilea umelca.

Viac informácií nájdete tu.