Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Automatické dávkovače dezinfekčných prostriedkov pre prevádzkové priestory Slovenskej pošty, a. s.

 

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Automatické dávkovače dezinfekčných prostriedkov pre prevádzkové priestory Slovenskej pošty, a.s..

 

Viac informácií nájdete tu.