Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Bezhotovostný nákup CNG prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované Slovenskou poštou, a. s.

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Bezhotovostný nákup CNG prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované Slovenskou poštou, a.s.

Viac informácií nájdete tu.