Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Bezpečnostné plomby a ostatný drobný prevádzkový materiál pre internú spotrebu Slovenskej pošty, a. s.

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Bezpečnostné plomby a ostatný drobný prevádzkový materiál pre internú spotrebu Slovenskej pošty, a. s.

Viac informácií nájdete tu.