Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka materiálov pre stolársku výrobu pre internú potrebu SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka materiálov pre stolársku výrobu pre internú potrebu SP, a.s.

Viac informácií nájdete tu