Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Obsluha tepelných zariadení v objektoch Slovenskej pošty, a. s., na rok 2021

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Obsluha tepelných zariadení v objektoch Slovenskej pošty, a. s., na rok 2021

Viac informácií nájdete tu.