Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Opravy, údržba a servis hnuteľného majetku

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Opravy, údržba a servis hnuteľného majetku.

Viac informácií nájdete tu.