Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovanie služieb - deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia v objektoch a prevádzkach Slovenskej pošty, a.s., na roky 2022 - 2023

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovanie služieb - deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia v objektoch a prevádzkach Slovenskej pošty, a.s., na roky 2022 – 2023.

Viac informácií nájdete tu