Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovateľ služieb - pozáručný servis, údržba a opravy VZT a klimatizačných zariadení v majetku SP, a.s., na roky 2023 - 202

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovateľ služieb - pozáručný servis, údržba a opravy VZT a klimatizačných zariadení v majetku SP, a.s., na roky 2023 - 2025.

Viac informácií nájdete tu.