Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pozáručná servisná podpora SmartNet pre kritické komponenty dátovej komunikačnej infraštruktúry

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pozáručná servisná podpora SmartNet pre kritické komponenty dátovej komunikačnej infraštruktúry.

Viac informácií nájdete tu.