Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Servis a údržba trafostaníc vo vlastníctve Slovenskej pošty, a.s.

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Servis a údržba trafostaníc vo vlastníctve Slovenskej pošty, a.s.

Viac informácií nájdete tu.