Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – Budova Pošty Bratislava 5 – rekonštrukcia a modernizácia

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – Budova Pošty Bratislava 5 – rekonštrukcia a modernizácia.

Viac informácií nájdete tu.