Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Pošta Bratislava 35 – rekonštrukcia elektroinštalácie

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Pošta Bratislava 35 – rekonštrukcia elektroinštalácie.

Viac informácií nájdete tu.