Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Pošta Cabaj Čápor – vybudovanie kontajnerovej pošty

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Pošta Cabaj Čápor – vybudovanie kontajnerovej pošty.

Viac informácií nájdete tu.