Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb: Pošta Liptovský Mikuláš 1 – rekonštrukcia plynovej kotolne a rekonštrukcia vykurovacieho systému a Pošta Martin 1 – rekonštrukcia vykurovacieho systému

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb: Pošta Liptovský Mikuláš 1 – rekonštrukcia plynovej kotolne a rekonštrukcia vykurovacieho systému a Pošta Martin 1 – rekonštrukcia vykurovacieho systému.

Viac informácií nájdete tu.