Slovenská pošta, a. s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: DODÁVKA PLYNU PRE OBJEKTY SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA ROKY 2021 - 2023

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: DODÁVKA PLYNU PRE OBJEKTY SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA ROKY 2021 - 2023.

 

Viac informácií nájdete tu.