Slovenská pošta, a. s., zrušila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Rôzne tlačivá

Slovenská pošta, a. s., zrušila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Rôzne tlačivá

Viac informácii nájdete tu.