Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - Logisticko-distribučné centrum Žilina - vybudovanie parkoviska a trojstupňovej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby - Logisticko-distribučné centrum Žilina - rozšírenie priestorov

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - Logisticko-distribučné centrum Žilina - vybudovanie parkoviska a trojstupňovej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby - Logisticko-distribučné centrum Žilina - rozšírenie priestorov.

Viac informácií nájdete tu