Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Bezhotovostný nákup CNG prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Bezhotovostný nákup CNG prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s.

Viac informácií nájdete tu.