Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Bezpečnostné systémy a bezpečnostné zariadenia na úschovu a spracovanie peňažných hotovostí, poštových cenín, zásielok, tovarov, dokladov a kľúčov v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., ich nákup, záručný servis, pozáručný servis, profylaktická činnosť, sťahovanie a likvidácia

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Bezpečnostné systémy a bezpečnostné zariadenia na úschovu a spracovanie peňažných hotovostí, poštových cenín, zásielok, tovarov, dokladov a kľúčov v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., ich nákup, záručný servis, pozáručný servis, profylaktická činnosť, sťahovanie a likvidácia.

Viac informácií nájdete tu.