Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Bicykle s pomocným motorčekom

 

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Bicykle s pomocným motorčekom.

 

Viac informácií nájdete tu.