Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka čistiacich, umývacích a dezinfekčných prostriedkov, potrieb a pomôcok na upratovanie pre internú spotrebu SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka čistiacich, umývacích a dezinfekčných prostriedkov, potrieb a pomôcok na upratovanie pre internú spotrebu SP, a.s.

Viac informácií nájdete tu.