Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka dopravných prostriedkov – bicykle s pomocným motorčekom 

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka dopravných prostriedkov – bicykle s pomocným motorčekom.   

Viac informácií nájdete tu.