Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka elektrických motocyklov do vlastníctva SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka elektrických motocyklov do vlastníctva SP, a.s. 

Viac informácií nájdete tu.