Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka hygienických potrieb a dezinfekčných prostriedkov proti infekčným ochoreniam v podmienkach SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka hygienických potrieb a dezinfekčných prostriedkov proti infekčným ochoreniam v podmienkach SP, a.s.

Viac informácií nájdete tu.