Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka kancelárskych, pracovných a ostatných stoličiek a kresiel pre zamestnancov SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka kancelárskych, pracovných a ostatných stoličiek a kresiel pre zamestnancov SP, a.s.

Viac informácií nájdete tu.