Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka kontajnerov pre prepravu listových zásielok v prepravkách

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka kontajnerov pre prepravu listových zásielok v prepravkách.

Viac informácií nájdete tu.