Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka kontajnerov pre vnútro-objektovú prepravu a manipuláciu s poštovými zásielkami

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka kontajnerov pre vnútro-objektovú prepravu a manipuláciu s poštovými zásielkami.

Viac informácií nájdete tu