Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka liekov a zdravotníckych pomôcok pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka liekov a zdravotníckych pomôcok pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s.

Viac informácií nájdete tu.