Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky Dodávka nábytku a zariadenia vrátane montáže pre pracoviská Slovenskej pošty, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka nábytku a zariadenia vrátane montáže pre pracoviská Slovenskej pošty, a.s.

Viac informácií nájdete tu.