Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka náhradných dielov pre kontajnery

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka náhradných dielov pre kontajnery.

Viac informácií nájdete tu.