Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka náhradných dielov pre viazacie stroje v HSS

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka náhradných dielov pre viazacie stroje v HSS.

Viac informácií nájdete tu.