Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka nereze a bezpečnostného skla pre potrebu SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka nereze a bezpečnostného skla pre potrebu SP, a.s.

Viac informácií nájdete tu.