Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka pások a etikiet papierových, termocitlivých do tlačiarní a pokladní pre internú spotrebu SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka pások a etikiet papierových, termocitlivých do tlačiarní a pokladní pre internú spotrebu SP, a.s.

Viac informácií nájdete tu.