Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka pečiatkovacích strojov vrátane úvodného spotrebného materiálu pre internú potrebu SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka pečiatkovacích strojov vrátane úvodného spotrebného materiálu pre internú potrebu SP, a.s.

Viac informácií nájdete tu.