Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka plastových prepraviek a vrchnákov na prepravu a uloženie zásielok

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka plastových prepraviek a vrchnákov na prepravu a uloženie zásielok

Viac informácií nájdete tu.